top of page

Grafisk Profil

Den grafiska profilen blir företags identitet

Den grafiska profilen sätter ramen för hur ditt företag ska profileras. Den grafiska profilen blir företagets identitet och tanken är att den grafiska profilen ska vara konsekvent genom all er kommunikation, vilket snabbt skapar en hög igenkänningsfaktor hos kunder. I dagens näringsliv är detta en grundpelare för ett framgångsrikt företag. 

Vi hjälper er med detta och ser till att ni får en guide på hur den grafiska profilen ska användas 

på hur erat kontorsmaterial ska designas, vilket typsnitt ni ska ha i rubriker m.m.

nedladdning.png

Grafisk profil

En stark grafisk profil stärker igenkänningsfaktorn för ditt företag avsevärt.

bottom of page